W ramach kancelariiW ramach wykonywanego zawodu radcy prawnego świadczę pomoc prawną polegającą w szczególności na:
a. udzielaniu porad prawnych,
b. sporządzaniu opinii prawnych, w tym opinii podatkowych,
c. przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów,
d. opracowywaniu projektów dokumentów prawnych, w tym umów,
e. oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

klienci indywidualni                                                                                                       oferta dla przedsiębiorców


Reprezentowanie klientów przedsiębiorców – klientów profesjonalnych obejmuje:
a. kompleksową obsługę prawną,
b. zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi,
    w tym w postępowaniu podatkowym,
c. reprezentowanie w sprawach gospodarczych oraz w sprawach cywilnych, w tym o zapłatę,
d. reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa pracy,
e. reprezentowanie w sprawach wykroczeń,
f. rozwiązywanie zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych,
g. rozwiązywanie zagadnień z zakresu prawa podatkowego,
h. rozwiązywanie zagadnień z zakresu prawa upadłościowego,
i. dokonywanie rejestracji i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
j. zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi,
   w tym w postępowaniu podatkowym,
k. sporządzanie opinii prawnych, w tym opinii podatkowych,
l. przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów.

Copyright & copy 2010 Zbigniew Durczok