doświadczenieopis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe
2006-31.03.2010           Ukończona aplikacja radcowska.
                                   Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach

2005-2010                    Kubisa, Banasik, Wencka i Partnerzy -
                                   - Spółka Radców Prawnych

2003-2004                    Diploma in English and European Union Law,
                                   University of Cambridge
                                   Dwuletni kurs prawa brytyjskiego i europejskiego
                                   w języku angielskim

2001-2006                    Uniwersytet Śląski Wydział Prawa i Administracji;
                                   kierunek - prawo studia stacjonarne
                                   § Praca magisterska z tematyki prawa
                                   gospodarczego i handlowego
                                   „Odpowiedzialność członków zarządu w procesie
                                   łączenia się spółek kapitałowych”

1997-2001                    II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
                                   w Katowicach; klasa ogólna z poszerzonym programem informatycznym

1989-1997                    Szkoła Podstawowa nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach

Copyright & copy 2009 Zbigniew Durczok