W ramach kancelariiW ramach wykonywanego zawodu radcy prawnego świadczę pomoc prawną polegającą w szczególności na:
a. udzielaniu porad prawnych,
b. sporządzaniu opinii prawnych, w tym opinii podatkowych,
c. przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów,
d. opracowywaniu projektów dokumentów prawnych, w tym umów,
e. oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

klienci indywidualni                                                                                                       oferta dla przedsiębiorców


Reprezentowanie klientów indywidualnych polega w szczególności na ich:
a. reprezentowaniu w sprawach cywilnych, w tym w sprawach o zapłatę,
b. reprezentowaniu w sprawach pracowniczych – w tym sporządzaniu pozwów (odwołań) od wypowiedzenia umowy o     pracę i o przywrócenie do pracy czy o zasądzenie odszkodowania,
c. reprezentowaniu w sprawach rodzinnych - o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie ojcostwa
    i inne,
d. reprezentowaniu w postępowaniu egzekucyjnym, celem usprawnienia i przyspieszenia windykacji wierzytelności,
e. reprezentowaniu w sprawach wykroczeń,
f. prowadzeniu spraw z zakresu ubezpieczeń (osobowych, majątkowych, komunikacyjnych, społecznych),
g. zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi,
h. sporządzaniu opinii prawnych,
i. przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów,

Copyright & copy 2010 Zbigniew Durczok