W ramach kancelariiW ramach wykonywanego zawodu radcy prawnego świadczę pomoc prawną polegającą w szczególności na:
a. udzielaniu porad prawnych,
b. sporządzaniu opinii prawnych, w tym opinii podatkowych,
c. przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów,
d. opracowywaniu projektów dokumentów prawnych, w tym umów,
e. oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

klienci indywidualni                                                                                                       oferta dla przedsiębiorcówCopyright & copy 2010 Zbigniew Durczok