WspółpracaKoszt sprawy zależy od rodzaju usługi:

a. oferta stałej obsługi prawnej jest skierowana do podmiotów profesjonalnych.
   Stwarza ona najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej,
   optymalizując jednocześnie koszt zlecanych Kancelarii usług prawnych.
   Korzyści z niej wynikające to przede wszystkim:
          § możliwość określenia z góry kosztów obsługi prawnej,
          § szybkość kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, teleforn),
          § możliwość ustalenia stałych wizyt w firmie w wyznaczonych wspólnie dniach,
          § poznanie bieżących i wewnętrznych problemów firmy i pomoc w ich rozwiązaniu,
          § przekazywanie stałych informacji o wszelkich nowelizacjach, istotnych dla przedsiębiorców,
          § przygotowywanie i opiniowanie dokumentów prawnych uwzględniających specyfikę przedsiębiorcy.

   Forma wynagrodzenia przy stałej obsłudze prawnej:
          § ryczałt – za określony z góry czas,
          § stawki godzinowe,
          § systemy mieszane, będące połączeniem dwóch systemów powyżej.


b. zamówienia na usługę prawną jednorazową (np. porada prawna, opinia, pismo itp.)
          § ustalenie z góry wynagrodzenia umownego
          § lub przyjęcie stawki godzinowej

c. zastępstwo procesowe
             § wynagrodzenie za zastępstwo określane na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie
                opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej
                udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z dnia 28 września 2002 r.
                (Dz.U. Nr 163, poz. 1349)

Copyright & copy 2010 Zbigniew Durczok