Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Durczok świadczy usługi prawne w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego. 

Zajmuje się także kompleksową obsługą prawną jednostek administracji publicznej, w tym Urzędów Miast. 

Świadczy także usługi prawne na rzecz klientów indywidualnych. 

Zapewniamy obsługę w języku angielskim ”Diploma in English and European Union Law” University
Of Cambridge oraz w języku niemieckim. 

Siedziba kancelarii znajduje się w centrum Katowic, w otoczeniu firm, co ułatwia dostępność świadczonych usług. 

Usługi są świadczone na najwyższym poziomie merytorycznym oraz rzetelnieZłożoność zagadnień, z którymi
do czynienia ma kancelaria, gwarantuje wszechstronność

Pomoc prawna jest świadczona w oparciu o etykę radcy prawnego, przy zachowaniu tajemnicy, lojalnie i kierując się dobrem klienta, w celu ochrony jego praw. 

W swojej działalności kancelaria współpracuje z wieloma zespołami radcowskimi oraz adwokackimi. 

DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH: 

 • Reprezentowanie w sprawach cywilnych, w tym w sprawach o zapłatę, 
 • upadłość konsumencka, 
 • reprezentowanie w sprawach pracowniczych – w tym sporządzanie pozwów (odwołań) od wypowiedzenia umowy o pracę i o przywrócenie do pracy czy o zasądzenie odszkodowania, 
 • reprezentowanie w sprawach rodzinnych –
  o rozwód, separację, alimenty, władzę rodzicielską, ustalenie ojcostwa i inne, 
 • reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym, celem usprawnienia
  i przyspieszenia windykacji wierzytelności, 
 • reprezentowanie w sprawach karnych oraz wykroczeń, 
 • prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń (osobowych, majątkowych, komunikacyjnych, społecznych), 
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, 
 • sporządzanie opinii prawnych, 
 • przygotowywanie, opiniowanie 
  i negocjowanie umów. 

PRZEDSIĘBIORCY – PROFESJONALIŚCI: 

 • kompleksowa obsługa prawna, 
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, w tym w postępowaniu podatkowym, 
 • windykacja należności, 
 • dokonywanie rejestracji i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
 • sporządzanie opinii prawnych, w tym opinii podatkowych, 
 • przygotowywanie, opiniowanie
  i negocjowanie umów, 
 • Przygotowanie dokumentów korporacyjnych (protokoły, uchwały z posiedzeń organów),  
 • Sporządzanie oraz korekta dokumentów pracowniczych.