Oferta

Koszt sprawy zależy od rodzaju usługi:

§ oferta stałej obsługi prawnej jest skierowana do podmiotów profesjonalnych (ryczałt lub stawki godzinowe)

  • stwarza najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej,
  • optymalizuje koszt zlecanych Kancelarii usług prawnych,
  • szybkość kontaktu z Kancelarią za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon),
  • możliwość ustalenia stałych wizyt w firmie w wyznaczonych wspólnie dniach,
  • poznanie bieżących i wewnętrznych problemów firmy i pomoc w ich rozwiązaniu,
  • przekazywanie stałych informacji o wszelkich nowelizacjach, istotnych dla przedsiębiorców,
  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentów prawnych uwzględniających specyfikę przedsiębiorcy.

§ wynagrodzenie umowne ustalane z góry – usługa prawna jednorazowa (np. porada prawna, opinia, pismo itp.)
ustalenie z góry wynagrodzenia umownego

§ zastępstwo procesowe według stawki z rozporządzenia.